Verduistering, vernieling en diefstal op De Heikant

26 oktober 2019

 

Waarom is het sportpark gesloten?

Einde huurovereenkomst

Achilles’29 heeft meer dan anderhalf jaar lang geen huur betaald. Het bestuur veroorzaakte bewust het faillissement van de eigen accommodatiestichting (STAA). Zie ook ‘Bericht van Accommodatiestichting Achilles’29 (STAA)‘.
Bij een faillissement wordt de curator de baas en bepaalt wat er gebeurt. Hij heeft de vereniging kans gegeven om de huurovereenkomst voort te zetten, maar die is daarna door de curator geen gestand gedaan. Achilles’29 heeft géén recht op de Heikant te zijn of te voetballen.

Verkoop van de boedel

De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de eigendommen van STAA. Wie een bod wilde doen op de boedel, kon zich tot hem wenden. Dat hebben diverse partijen gedaan. Wij hadden het beste bod en de boedel is door de curator aan ons verkocht. Sinds dat moment zijn wij eigenaar van kunstgrasvelden, verlichting, doelen, hekwerken, ballen, kleding, trainingsmaterialen etc.

Valse verklaringen

Het bestuur van Achilles’29 heeft door valse verklaringen geprobeerd zich de boedel toe te eigenen. Daarom heeft de curator aan de Rechter Commissaris een Bevel Binnentreding gevraagd. Op 17 oktober heeft hij alle deuren geopend en de verkochte spullen opgehaald. Deze zijn daarna aan ons geleverd.

Onttrekking aan de boedel

Tijdens de levering bleek dat er spullen ontvreemd waren. Onderzoek in de omgeving wees uit dat er containers op het terrein van de achterbuurman stonden. Omdat er een vermoeden was dat hier delen van de boedel in waren opgeslagen, heeft de curator extra toestemming gevraagd aan de Rechter Commissaris. Daarna is hij dit terrein opgegaan en heeft de containers laten openen. Er bleken hier kostbare zaken uit de boedel in te zijn verborgen.
Ter bescherming van onze eigendommen is het sportpark onmiddellijk daarna gesloten.

Tekst gaat verder onder de foto’s (klik voor een vergroting).

Provocatie

Achilles’29 heeft op de Heikant géén huurovereenkomst en géén materialen of faciliteiten. Maar onder aanvoering van het bestuur gaat de club door alsof er niets gebeurd is. Kleine kinderen worden ingezet om vooral op de onderbuikgevoelens te spelen. Vervolgens kan iedereen weer los over de familie Derks op de social media. Zo leidt het bestuur de aandacht af van al haar eigen nalatigheid. Het is hún taak en verantwoordelijkheid dat kinderen ongestoord kunnen voetballen en niet die van ons.

Diefstal en vernieling

Ondertussen worden met inzet van provocaties, bedreigingen en scheldpartijen onze spullen gepakt en gebruikt. Kabels worden doorgeknipt en deuren geforceerd.
Vrijdag 25 oktober is de boedel die in de opslag stond gestolen door de sloten van de opslag te forceren. De namen van vier verdachte personen zijn bekend en aan de politie doorgegeven. Ook is een afspraak gemaakt voor de aangifte van diefstal en vernieling.

Lees oudere berichten onder de foto’s (klik voor een vergroting).

 

UPDATE 17 oktober 2019

In afwachting van een gesprek tussen de burgemeester van de gemeente Berg en Dal en het bestuur van Achilles’29 hebben wij hangende zijn bemiddeling erin bewilligd tijdelijk geen belemmering op te werpen tegen het spelen en trainen door Achilles’29. Inmiddels doet zich een nieuwe situatie voor.

In de afgelopen maanden heeft onder voorwaarde van strikte geheimhouding een onderhandse biedingsprocedure plaatsgevonden van de boedel van de Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA). De verkoop van de boedel vloeit voort uit het feit dat het bestuur van Achilles’29 de eigen accommodatiestichting failliet heeft laten gaan. Om onze rechten als grondeigenaar te beschermen hebben wij een bod uitgebracht. De curator heeft uiteindelijk na goedkeuring van de Rechter Commissaris de boedel gistermiddag aan ons gegund.

Vanochtend meldde de curator zich met een Bevel Binnentreding op Sportpark De Heikant om de boedel aan ons als nieuwe eigenaar te leveren. De Rechter Commissaris heeft toestemming voor dit Bevel Binnentreding gegeven. Gebleken is dat het bestuur van Achilles’29 op basis van valse verklaringen heeft getracht aanspraak te maken op vrijwel de gehele boedel. Vandaag is bij de levering daarnaast gebleken dat een deel van de boedel van het terrein is verdwenen.

Gezien de hierboven geschetste situatie hebben wij besloten ter bescherming van onze eigendommen het sportpark met onmiddellijke ingang te sluiten.

Voor een uiteenzetting over hoe de situatie rond de accommodatiestichting is ontstaan, verwijzen wij u naar onderstaand bericht.

Groesbeek, 17 oktober 2019
Familie Derks