UPDATE 17 oktober 2019

In afwachting van een gesprek tussen de burgemeester van de gemeente Berg en Dal en het bestuur van Achilles’29 hebben wij hangende zijn bemiddeling erin bewilligd tijdelijk geen belemmering op te werpen tegen het spelen en trainen door Achilles’29. Inmiddels doet zich een nieuwe situatie voor.

In de afgelopen maanden heeft onder voorwaarde van strikte geheimhouding een onderhandse biedingsprocedure plaatsgevonden van de boedel van de Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA). De verkoop van de boedel vloeit voort uit het feit dat het bestuur van Achilles’29 de eigen accommodatiestichting failliet heeft laten gaan. Om onze rechten als grondeigenaar te beschermen hebben wij een bod uitgebracht. De curator heeft uiteindelijk na goedkeuring van de Rechter Commissaris de boedel gistermiddag aan ons gegund.

Vanochtend meldde de curator zich met een Bevel Binnentreding op Sportpark De Heikant om de boedel aan ons als nieuwe eigenaar te leveren. De Rechter Commissaris heeft toestemming voor dit Bevel Binnentreding gegeven. Gebleken is dat het bestuur van Achilles’29 op basis van valse verklaringen heeft getracht aanspraak te maken op vrijwel de gehele boedel. Vandaag is bij de levering daarnaast gebleken dat een deel van de boedel van het terrein is verdwenen.

Gezien de hierboven geschetste situatie hebben wij besloten ter bescherming van onze eigendommen het sportpark met onmiddellijke ingang te sluiten.

Voor een uiteenzetting over hoe de situatie rond de accommodatiestichting is ontstaan, verwijzen wij u naar onderstaand bericht.

Groesbeek, 17 oktober 2019
Familie Derks